CV

INFORMAŢII PERSONALE

Lulea Marius Dorin
de profesie şi practicant inginer constructor;
Naţionalitatea: română;
Confesiunea: creştin, catolic;

Contact
email: marius@luleamariusdorin.ro
tel.: 0769 39 39 39
web: www.LuleaMariusDorin.ro
www.facebook.com/lulea.mariusdorin

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Competenţe profesionale dobândite
Verificator de proiecte
pentru construcţii civile, industriale şi agricole, exigenţele: siguranţa în exploatare,
şi toate domeniile pentru securitatea la incendiu, igienă, sănătate şi proiecţia mediului, izolare termică și economie de energie, protecția împotriva zgomotului (cum se pune la noi: B, C, D, E, F);

Expert tehnic construcții la cerințele fundamentale B1 siguranță în exploatare și accesibilitate și D igienă,  sănătate și protecția mediului, E economie de energie și izolare termică, F protecție împotriva zgomotului.

Diriginte de şantier construcţii civile, industriale şi agricole, instalaţii sanitare, termice şi de ventilare, construcţii edilitare;

Auditor Energetic pentru clădiri;
Evaluator de Risc la Incendiu;
Proiectant structuri, proiectant autorizat instalaţii de securitate la incendiu;
Formator;

Educaţie şi Formare

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de inginerie a Instalațiilor- Doctor(2016-2022) în inginerie construcții și instalații
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Studii Aprofundate Tehnologii Speciale în Construcţii(2004-2005)
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, secția Inginerie Economică în Construcții, loc. Bucureşti – Şef de promoţie(1999-2004)
Liceul de Informatică, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ(1995-1999)
Şcoala Generală nr.4, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ(1987-1995)

Cursuri de formare şi pregătire profesională
Curs Auditor Energetic pentru Clădiri
Curs Evaluator Risc Incendiu
Curs formare proiectant autorizat instalaţii stingere incendiu, instalaţii detecţie, semnalizare şi alarmare, instalaţii desfumare
Curs inginer sisteme de securitate
Curs inginer proiectant sisteme de securitate
Curs tehnician sisteme de stingere incendiu

Curs tehnician electrian, instalații sanitare, termice, gaz


LOCURI DE MUNCĂ ŞI ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Membru al
Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor

Ordinul Verificatorilor de Proiecte și Experților Tehnici în Construcții
Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier

Ordinul verificatorilor de proiecte și experților tehnici în Construcții
Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România
Asociaţia inginerilor constructori proiectanţi de structuri
Ordinul Auditorilor Energetici din România

Angajat la:

S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L. – director general, verificator intern şi şef proiect, activităţi de inginerie specifice(verificare internă proiectanţi, consultanţă şi diriginte de şantier) – 2006- prezent;
S.C. SOFT CONSTRUCŢION S.R.L. – director tehnic, verificator intern şi proiectant -2005 – 2006;
S.C. IMPACT S.A. – director de proiect, coordonarea dezvoltării a două ansambluri rezidenţiale, începute de la zero şi duse până la final – 2004 -2005;

COMPETENŢE PERSONALE ŞI PROFESIONALE

Limbi cunoscute
Limba română
Limba engleză la nivel mediu, vorbit şi scris

Activitatea jurnalistică
Adevărul.Ro
Ziare.com
Vox.Publika.Md

Activitate politică 

2018-2020 Președinte fondator al partidului Alianța pentru Unirea Românilor,

2020-2022- vicepreședinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor

2022- prim-vicepreședinte al partidului Alianța pentru Unirea Românilor

Activitatea editorială

Basarabia e România – Editura Vicovia;
De ce nu iubim Rusia – Editura Vicovia
Controverse – Mareşalul Ion Victor Antonescu – Editura Vicovia;

Mari momente în istoria Românilor- Editura Vicovia

Visul unei națiuni. România Mare- Editura Vicovia

Certificatul Energetic pentru Clădiri  – Metodologie de Calcul. Modele Teste Grilă Examen Auditor Energetic – Editura MatrixRom;
Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P1 – dimensionare elemente structurale din beton armat – Editura MatrixRom;
Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P2 – memorii şi planuri – Editura MatrixRom;
Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic – Editura MatrixRom;

Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. P1 – eforturi, tasări, epuismente, sprijiniri – Editura MatrixRom;

Scenariul de Securitate la Incendiu. Construcții – Editura MatrixRom;

Alte activităţi relevante
Elaborare algoritm software Idcon – software ingineresc pentru calculul structural al construcţiilor;
Elaborare algoritm software Termoexpert – software ingineresc destinat auditorilor energetici pentru clădiri, elaborarea certificatului energetic pentru clădiri şi al auditorului energetic pentru clădiri;
Elaborare algoritm software Scenariu de securitate la Incendiu  – software profesional destinat specialiştilor în securitatea la incendiu a clădirilor;
Elaborare algoritm software TermicG– software folosit de specialiști pentru întocmirea breviarului de calcul al coeficientului global de izolare termică G;

Competenţe organizaţionale şi manageriale
Director cu o echipă de peste 30 de specialişti în construcţii, ingineri şi arhitecţi
Implicarea în organizarea şi stabilirea strategiei de promovare în societate a necesităţii Unirii celor două state Româneşti
Implicarea în organizarea şi activitatea Colegiului Tehnic al Diriginţilor de Şantier(Preşedinte al Consiliului Director)
Implicarea în organizarea şi activitatea Asociaţiei pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor(coordonare diverse activităţi)
Lector curs: Scenariul de Securitate la Incendiu.

Permis de conducere
Categoria B

Conferinţe

Lector al cursului de pregătire continuă : Scenariul de Securitate la Incendiu.Lector al cursului de pregătire pentru examenul de verificator de proiecte la cerința fundamentală securitatea la incendiu

Lector al cursului de pregătire pentru examenul de verificator de proiecte la cerința fundamentală economie de energie și izolare termică

Lector al cursului de pregătire pentru examenul de diriginte de șantier specializarea construcții

Lector al cursului de pregătire pentru examenul de diriginte de șantier specializarea instalații pentru construcții