Funcțiune principală, conexă sau secundară?

Există în documentațiile ce privesc securitatea la incendiu a construcțiilor o confuzie între funcțiunile secundare și cele conexe. De multe ori funcțiunile conexe se regăsesc ca și funcțiuni secundare sau invers. Lucrurile însă sunt destul de clare: O funcțiune este

Read More Funcțiune principală, conexă sau secundară?

Studiu privind termoizolarea elementelor din beton armat ca şi măsură de creştere a rezistenţei la foc inginer Lulea Marius Dorin

Puteţi descărca de mai jos un material întocmit pentru Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor şi care are drept principal obiectiv ajutorarea tinerilor ingineri şi specialiştilor pe securitatea la incendiu a construcţiilor în determinarea modului în care pot asigura eficient

Read More Studiu privind termoizolarea elementelor din beton armat ca şi măsură de creştere a rezistenţei la foc inginer Lulea Marius Dorin

Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat

Puteţi descărca de mai jos un material întocmit pentru Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor şi care are drept principal obiectiv ajutorarea tinerilor ingineri şi specialiştilor pe securitatea la incendiu a construcţiilor în determinarea rezistenţei la foc a plăcilor

Read More Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat

Cât de groasă trebuie să fie termoizolaţia unei clădiri?

Normele actuale spun care trebuie să fie rezistenţele minime normate pentru diverse elemente de construcţie. Am prezentat astfel mai sus un calcul prin care se arată care trebuie să fie grosimea minimă a termoizolaţiei astfel încât să se respecte condiţiile

Read More Cât de groasă trebuie să fie termoizolaţia unei clădiri?

Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. P1 – eforturi, tasări, epuismente, sprijiniri

“Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. P1 – eforturi, tasări, epuismente, sprijiniri” reprezintă de asemenea un îndrumător de proiectare. El este foarte util celor care vor să calculeze şi să proiecteze cu uşurinţă lucrări de construcţii de tip sprijiniri berlineze, piloţi şi pereţi

Read More Proiectarea Construcţiilor. Fundaţii. P1 – eforturi, tasări, epuismente, sprijiniri

Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic

“Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic” reprezintă o necesitatea în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor în securitatea la incendiu a clădirilor. Spun o necesitate deoarece mult prea puţini specialişti există în domeniu şi mult prea puţine

Read More Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic

Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P1 – dimensionare elemente structurale din beton armat.P2 – memorii şi planuri

“Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P1 – dimensionare elemente structurale din beton armat “ “Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P2 – memorii şi planuri” Cele două cărţi sunt în realitate ca şi una. Experienţa acumulată în timp în

Read More Proiectarea Construcţiilor. Proiect Tehnic. Model Exemplificativ. P1 – dimensionare elemente structurale din beton armat.P2 – memorii şi planuri

Certificatul Energetic pentru Clădiri – Metodologie de Calcul. Modele Teste Grilă Examen Auditor Energetic.

“Certificatul Energetic pentru Clădiri  – Metodologie de Calcul. Modele Teste Grilă Examen Auditor Energetic” reprezintă prima carte tehnică, adresată specialiştilor în construcţii, Auditori Energetici pentru Clădiri. Am ales pentru carte un stil simplu, practic, uşor de înţeles, ce ia forma

Read More Certificatul Energetic pentru Clădiri – Metodologie de Calcul. Modele Teste Grilă Examen Auditor Energetic.