Funcțiune principală, conexă sau secundară?

Există în documentațiile ce privesc securitatea la incendiu a construcțiilor o confuzie între funcțiunile secundare și cele conexe. De multe ori funcțiunile conexe se regăsesc ca și funcțiuni secundare sau invers.

Lucrurile însă sunt destul de clare:

O funcțiune este secundară atunci când nu are nici o legătură cu funcțiunea principală; spre exemplu: dacă avem un spațiu pentru depozitare produse electronice și în aceeași clădire există și un magazin care vinde parfumuri, atunci funcțiunea principală este cea pentru depozitare iar funcțiunea secundară este cea de comerț.

O funcțiune este conexă atunci când aceasta deservește sau este legată de funcțiunea principală; spre exemplu: avem un spațiu pentru depozitare produse electronice și în aceeași clădire există și un magazin în care se vând produsele electronice din spațiul pentru depozitare; în acest caz funcțiunea principală este cea pentru depozitare și funcțiunea conexă este cea pentru comerț.

O funcțiune este principală dacă și numai dacă mai mult de 60% din spațiu este aservit acelei funcțiuni. În cazul în care nici o funcțiune nu depășește 60% din spațiu atunci se consideră că avem o clădire Mixtă.