Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic

carte instalatii pentru securitatea la incendiu a constructiilor lulea marius dorin“Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic” reprezintă o necesitatea în ceea ce priveşte pregătirea specialiştilor în securitatea la incendiu a clădirilor.

Spun o necesitate deoarece mult prea puţini specialişti există în domeniu şi mult prea puţine lucrări care să abordeze acest subiect.

“Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic” a reprezentat o cerinţă a pieţei, reprezentând un îndrumător pentru pregătirea tinerilor ingineri proiectanţi.

Cu fiecare lucrare realizată încerc să îmbunătăţesc calitatea în ceea ce priveşte proiectarea şi execuţia construcţiilor. Am regretul că prea puţini colegi, mai ales în mediul universitar, se oferă să vină cu soluţii de pregătire pentru ingineri.

“Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic” se prezintă asemenea unui manual de proiectare, în care succesiunea operaţiilor te împinge cu uşurinţă spre un rezultat final conform. Existând şi modele de proiectare, ai astfel ocazia să deţii în faţă un proiect tehnic, cu scenariu de securitate la incendiu, cu aproape jumătate de carte reprezentând extrase din normativele existente, o culegere de informaţii aranjate pentru uşurinţa înţelegerii.

Manualul tratează cele mai uzuale tipuri de instalaţii: stingere cu apă de tip hidranţi interiori, hidranţi exteriori, spriklere, desfumare, iluminat de siguranţă.